Workout Brno Street Workout Battle 2017

Workout Brno Street Workout Battle 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník Sportlife Street Workout Battle 2017 Akce se uskuteční 11.11.2017 od 09:00 v tréninkovém centru Workout Brno – Šumavská 416/15 Brno Královo Pole Akce se uskuteční pod podporou WOclub.

Registrace bude možná na místě od 09:00 nebo online do zpráv na našem FB. Začátek bude v 10:00, při hladkém průběhu vyhlásíme výsledky kolem 15:00. SOUTĚŽÍ SE O VĚCNÉ CENY!!!

Disciplíny: 1.) KING of BASICS

 1. Dips to death – Dipy do mrtva

Technika kliku na bradlech: dip musí být proveden bez jakýchkoliv kopnutí, cuknutí, … Nohy soutěžícího musí být uvolněny a celou dobu propnuté, překřížení ani pokrčení nohou není povoleno. Ruce soutěžícího se při dipu musí prolomit alespoň pod 90 stupňů v dolní pozici, nahoře ruce úplně propnout. Soutěžící může v téhle disciplíně jet na jeden tah, svým tempem, nemusí čekat na znamení porotce. Počítat se přestává ve chvíli, kdy soutěžící seskočí z bradel, nebo kdy bude na bradlech odpočívat více jak 3 sekundy.

Dip je v tabulce výsledků za 2 body.

 1. Pull-ups to death – Shyby do mrtva

Shyb bude uznán, pouze pokud bude proveden technicky správně: bez jakýchkoliv kopnutí, cuknutí, … Nohy soutěžícího musí být celou dobu uvolněné a u sebe, propnuté v kolenou, překřížení ani pokrčení nohou není povoleno. Soutěžící může v téhle disciplíně jet na jeden tah, svým tempem, nemusí čekat na znamení porotce.V případě špatně provedného shybu porotce soutěžícímu vysvětlí, co bylo na shybu špatně. Ve visu je možné odpočívat maximálně 3 sekundy, poté je soutěžícímu zapsán počet shybů, který vykonal.

Shyb je v tabulce výsledků za 3 body.

 1. Push-ups to death – Kliky do mrtva

Technika kliku na zemi: dlaně umístěny o něco dál od sebe, než je šířka ramen, ruce nesmí být podél těla (lokty jsou od trupu), zápěstí vždy směřují rovnoběžne dopředu. Soutěžící se musí dotknout hrudí pěsti porotce, která bude položená na zemi pod soutěžícím. Při kliku musí být celý trup pevný, především bedra – nohy se hýbou zároveň s trupem. Záda nesmí být propadlá nebo prohnutá. Tělo musí být vždy v naprosté rovině, při pohnutí jakéhokoliv kloubu mimo kloubů rukou se klik nepočítá. Kliky může soutěžící provádět v kuse a nemusí čekat na povel porotce, přičemž vždy musí dodržovat striktní techniku. Kliky končí, jakmile soutěžící položí nohy, nezvládne udělat dalsí klik, nebo se dá do jiné ‚odpočinkové‘ polohy. Nahoře, pořád v pozici striktního kliku, může soutéžící odpočívat maximálně 3 sekundy.

Klik je v tabulce výsledků za 1 bod.

 1. Squats to death – Dřepy do mrtva

Časový limit 90s.

Dřep musí být proveden technicky správně. Ve spodní poloze musí být dřep dostatečně hluboký ( Kolena prolomit minimálně do 90 stupňů) V horní pozici je potřeba úplně propnout kolena. Při dřepu musí mít soutěžící celou dobu paty na zemi, nohy mohou být od sebe dál, než na šířku ramen, špičky mohou směřovat mírně od sebe. Soutěžící nemůže opustit danou pozici nebo se jakkoliv pohnout. Dřepy může soutěžící provádět v kuse a nemusí čekat na povel porotce, přičemž vždy musí dodržovast striktní techniku. Odpočívat je dovoleno maximálně 3 sekundy.

Dřep je v tabulce výsledků za 1 bod.

Body ze všech diciplín se sčítají, vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

3.) KING of Muscle-ups

Tento cvik se skládá ze tří fází:

Shyb – vytažení těla k hrazdě Přechod – přesunutí těla nad hrazdu Vzepření – vzepření se na rukou až do proplých loktů

Soutěžící při muscle-upu jde vždy z proplých loktů ve visu a bez výrazného kopání a houpání. Mírné zhoupnutí dle uvážení porotce je dovoleno. Lokty musí být ropnuté nahoře i dole, MU přes jednu ruku, nebo s false-gripem není uznán. Vítězem se stává soutěžící s největším počtem striktních opakování.

4.) QUEEN OF THE BAR

 1. Dips to death – Dipy do mrtva

Technika kliku na bradlech: dip musí být proveden bez jakýchkoliv kopnutí, cuknutí, … Nohy soutěžícího musí být uvolněny a celou dobu propnuté, překřížení ani pokrčení nohou není povoleno. Ruce soutěžícího se při dipu musí prolomit alespoň pod 90 stupňů v dolní pozici, nahoře ruce úplně propnout. Soutěžící může v téhle disciplíně jet na jeden tah, svým tempem, nemusí čekat na znamení porotce. Počítat se přestává ve chvíli, kdy soutěžící seskočí z bradel, nebo kdy bude na bradlech odpočívat více jak 3 sekundy.

Dip je v tabulce výsledků za 2 body.

 1. Pull-ups to death – Shyby do mrtva

Shyb bude uznán, pouze pokud bude proveden technicky správně: bez jakýchkoliv kopnutí, cuknutí, … Nohy soutěžícího musí být celou dobu uvolněné a u sebe, propnuté v kolenou, překřížení ani pokrčení nohou není povoleno. Soutěžící může v téhle disciplíně jet na jeden tah, svým tempem, nemusí čekat na znamení porotce.V případě špatně provedného shybu porotce soutěžícímu vysvětlí, co bylo na shybu špatně. Ve visu je možné odpočívat maximálně 3 sekundy, poté je soutěžícímu zapsán počet shybů, který vykonal.

Shyb je v tabulce výsledků za 3 body.

 1. Push-ups to death – Kliky do mrtva

Technika kliku na zemi: dlaně umístěny o něco dál od sebe, než je šířka ramen, ruce nesmí být podél těla (lokty jsou od trupu), zápěstí vždy směřují rovnoběžne dopředu. Soutěžící se musí dotknout hrudí pěsti porotce, která bude položená na zemi pod soutěžícím. Při kliku musí být celý trup pevný, především bedra – nohy se hýbou zároveň s trupem. Záda nesmí být propadlá nebo prohnutá. Tělo musí být vždy v naprosté rovině, při pohnutí jakéhokoliv kloubu mimo kloubů rukou se klik nepočítá. Kliky může soutěžící provádět v kuse a nemusí čekat na povel porotce, přičemž vždy musí dodržovat striktní techniku. Kliky končí, jakmile soutěžící položí nohy, nezvládne udělat dalsí klik, nebo se dá do jiné ‚odpočinkové‘ polohy. Nahoře, pořád v pozici striktního kliku, může soutéžící odpočívat maximálně 3 sekundy.

Klik je v tabulce výsledků za 1 bod.

 1. Squats to death – Dřepy do mrtva

Časový limit 90s.

Dřep musí být proveden technicky správně. Ve spodní poloze musí být dřep dostatečně hluboký ( Kolena prolomit minimálně do 90 stupňů) V horní pozici je potřeba úplně propnout kolena. Při dřepu musí mít soutěžící celou dobu paty na zemi, nohy mohou být od sebe dál, než na šířku ramen, špičky mohou směřovat mírně od sebe. Soutěžící nemůže opustit danou pozici nebo se jakkoliv pohnout. Dřepy může soutěžící provádět v kuse a nemusí čekat na povel porotce, přičemž vždy musí dodržovast striktní techniku. Odpočívat je dovoleno maximálně 3 sekundy.

Dřep je v tabulce výsledků za 1 bod.

Body ze všech diciplín se sčítají, vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

5.) WEIGHTED

 1. Weighted PULL-UPS

+10kg Shyb bude uznán, pouze pokud bude proveden technicky správně: bez jakýchkoliv kopnutí, cuknutí, … Nohy soutěžícího musí být celou dobu uvolněné a u sebe, propnuté v kolenou, překřížení ani pokrčení nohou není povoleno. Soutěžící musí čekat na znamení porotce.V případě špatně provedného shybu porotce soutěžícímu vysvětlí, co bylo na shybu špatně. Ve visu je možné odpočívat, poté je soutěžícímu zapsán počet shybů, který vykonal.

 1. Weighted DIPS

+24kg

Technika kliku na bradlech: dip musí být proveden bez jakýchkoliv kopnutí, cuknutí, … Nohy soutěžícího musí být uvolněny a celou dobu propnuté, překřížení ani pokrčení nohou není povoleno. Ruce soutěžícího se při dipu musí prolomit alespoň pod 90 stupňů v dolní pozici, nahoře ruce úplně propnout. Soutěžící musí čekat na znamení porotce. Počítat se přestává ve chvíli, kdy soutěžící seskočí z bradel

 1. GOBLET SQUATS

+24 kg Časový limit 90s

Dřep musí být proveden technicky správně. Ve spodní poloze musí být dřep dostatečně hluboký ( Kolena prolomit minimálně do 90 stupňů) V horní pozici je potřeba úplně propnout kolena. Při dřepu musí mít soutěžící celou dobu paty na zemi, nohy mohou být od sebe dál, než na šířku ramen, špičky mohou směřovat mírně od sebe. Soutěžící nemůže opustit danou pozici nebo se jakkoliv pohnout. Dřepy může soutěžící provádět v kuse a nemusí čekat na povel porotce, přičemž vždy musí dodržovast striktní techniku.

 1. WEIGHTED PUSH-UPS TO DEATH
 • 10kg

Technika kliku na zemi: dlaně umístěny o něco dál od sebe, než je šířka ramen, ruce nesmí být podél těla (lokty jsou od trupu), zápěstí vždy směřují rovnoběžne dopředu. Soutěžící se musí dotknout hrudí pěsti porotce, která bude položená na zemi pod soutěžícím. Při kliku musí být celý trup pevný, především bedra – nohy se hýbou zároveň s trupem. Záda nesmí být propadlá nebo prohnutá. Tělo musí být vždy v naprosté rovině, při pohnutí jakéhokoliv kloubu mimo kloubů rukou se klik nepočítá. Kliky může soutěžící provádět v kuse a nemusí čekat na povel porotce, přičemž vždy musí dodržovat striktní techniku. Kliky končí, jakmile soutěžící položí nohy, nezvládne udělat dalsí klik, nebo se dá do jiné ‚odpočinkové‘ polohy. Nahoře, pořád v pozici striktního kliku, může soutéžící odpočívat maximálně 3 sekundy.

Pravidla možná zní až moc striktně, jde nám o to, aby byla soutěž spravedlivá.

Samozřejmě jde hlavně o zábavu a otestování vlastních schopností soutěžících. :-)

Kdybyste se chtěli na něco zeptat, neváhejte a napište nám FB stránku. Na veškeré otázky Vám rádi odpovíme :).

Těšíme se na Vás. Tým Workout Brno."

Zdroj a foto: https://goo.gl/nqa1mC

Komentáře

Další akce