Injoy & SportLife Universal Workout Battle - Basics 2016

Injoy & SportLife Universal Workout Battle - Basics 2016

Text organizátora akce: "Dovolujeme si Vás pozvat na Injoy & SportLife Universal Workout Battle – Basics 2016. Akce se uskuteční 5.11.2016 od 08:30 na brněnkém výstavišti BVV Veletrhy Brno v pavilonu A.

Registrace bude možná na místě od 08:30 v pavilonu A. Začátek bude v 10:00, při hladkém průběhu vyhlásíme výsledky kolem 13:00.

Vstupné na battle: Na místě 70kč Online přes reservio 50kč https://universal-workout.reservio.com/…basics-2016/ (není zahrnuto v celkové ceně vstupného na festival)

SOUTĚŽÍ SE O VĚCNÉ CENY!!! Konat se budou dvě nezávislé soutěže.

Porotci: Aleš Fišer z Barstyle Workout Michal Vrtal z Workout Brno Pája Nguyen z Universal Workout

1.) KING/QUEEN of BASICS Tahle disciplína má následující kategorie:

 1. Muži do 75kg
 2. Muži do 85kg
 3. Muži nad 85kg
 4. Masters (Muži +− 35let)
 5. Ženy
 1. Dips to death – Dipy do mrtva

Technika kliku na bradlech: dip musí být proveden bez jakýchkoliv kopnutí, cuknutí, … Nohy soutěžícího musí být uvolněny a celou dobu propnuté, překřížení ani pokrčení nohou není povoleno. Ruce soutěžícího se při dipu musí prolomit alespoň pod 90 stupňů v dolní pozici, nahoře ruce úplně propnout. Soutěžící může v téhle disciplíně jet na jeden tah, svým tempem, nemusí čekat na znamení porotce. Počítat se přestává ve chvíli, kdy soutěžící seskočí z bradel, nebo kdy bude na bradlech odpočívat více jak 3 sekundy.

Dip je v tabulce výsledků za 2 body.

 1. Pull-ups to death – Shyby do mrtva

Shyb bude uznán, pouze pokud bude proveden technicky správně: bez jakýchkoliv kopnutí, cuknutí, … Nohy soutěžícího musí být celou dobu uvolněné a u sebe, propnuté v kolenou, překřížení ani pokrčení nohou není povoleno. Ve spodní pozici shybu je třeba úplně propnout ruce, ve vrchní dostat bradu nad hrazdu. Po dokončení každého shybu soutěžící čeká na pokyn porotce (ťuknutí do ramene), aby mohl provést další shyb. V případě špatně provedného shybu porotce soutěžícímu vysvětlí, co bylo na shybu špatně. Ve visu je možné odpočívat maximálně 3 sekundy, poté je soutěžícímu zapsán počet shybů, který vykonal.

Shyb je v tabulce výsledků za 3 body.

 1. Push-ups to death – Kliky do mrtva

Technika kliku na zemi: dlaně umístěny o něco dál od sebe, než je šířka ramen, ruce nesmí být podél těla (lokty jsou od trupu), zápěstí vždy směřují rovnoběžne dopředu. Soutěžící se musí dotknout hrudí pěsti porotce, která bude položená na zemi pod soutěžícím. Při kliku musí být celý trup pevný, především bedra – nohy se hýbou zároveň s trupem. Záda nesmí být propadlá nebo prohnutá. Tělo musí být vždy v naprosté rovině, při pohnutí jakéhokoliv kloubu mimo kloubů rukou se klik nepočítá. Kliky může soutěžící provádět v kuse a nemusí čekat na povel porotce, přičemž vždy musí dodržovat striktní techniku. Kliky končí, jakmile soutěžící položí nohy, nezvládne udělat dalsí klik, nebo se dá do jiné ‚odpočinkové‘ polohy. Nahoře, pořád v pozici striktního kliku, může soutéžící odpočívat maximálně 3 sekundy.

Klik je v tabulce výsledků za 1 bod.

 1. Squats to death – Dřepy do mrtva

Časový limit 90s.

Dřep musí být proveden technicky správně. Ve spodní poloze musí být dřep dostatečně hluboký ( Kolena prolomit minimálně do 90 stupňů) V horní pozici je potřeba úplně propnout kolena. Při dřepu musí mít soutěžící celou dobu paty na zemi, nohy mohou být od sebe dál, než na šířku ramen, špičky mohou směřovat mírně od sebe. Soutěžící nemůže opustit danou pozici nebo se jakkoliv pohnout. Dřepy může soutěžící provádět v kuse a nemusí čekat na povel porotce, přičemž vždy musí dodržovast striktní techniku. Odpočívat je dovoleno maximálně 3 sekundy.

Dřep je v tabulce výsledků za 1 bod.

Body ze všech diciplín se sčítají, vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

2.) KING/QUEEN of Core Plank to death: Druhá soutěž spočívá v síle a výdrži středu těla. Technika planku musí být po celou dobu držení správná. Soutěžící musí mít hlavu, záda i hýždě ve stejné úrovni. Hlava se nesmí opírat o dlaně nebo o zem a záda musí být celou dobu rovná. Soutěžícímu, který bude porotcem 3× upozorněn na špatnou techniku, se uznává čas v okamžiku třetího upozornění. Vítězem se stává soutěžící, který udrží tuto pozici nejdéle.

3.) KING of Muscle-ups

Tahle disciplína má následující kategorie:

 1. Do 75kg
 2. Nad 75kg

Tento cvik se skládá ze tří pohybů:

Shyb – vytažení těla nahoru nad hrazdu (nikoli pod hrazdu jako u klasického shybu) Přechod – přesunutí těla nad pevnou hrazdu Vzepření – vzepření se na rukou až do nejvyšší polohy

Soutěžící při muscle-upu jde z visu a bez výrazného kopání a houpání. Mírné zhoupnutí dle uvážení porotce je dovoleno. V dipu musí být vidět propnuté lokty, MU přes jednu ruku není uznán. Muscle-upy přes takzvaný folce-grip je zakázán. Vítězem se stává soutěžící s nejvíce striktním opakováním

Pravidla možná zní až moc striktně, jde nám o to, aby byla soutěž spravedlivá.

Samozřejmě jde hlavně o zábavu a otestování vlastních schopností soutěžících. :-)

Kdybyste se chtěli na něco zeptat, neváhejte a napište nám FB stránku nebo na paja.nguyen3107@gmail.com Na veškeré otázky vám rádi odpovíme :).

Těšíme se na Vás. Tým Universal Workout.

Komentáře

Další akce