3.Mistrovství ČR ve street workout

3.Mistrovství ČR ve street workout

Text pořadatele:

"V sobotu 24.6.2017 se uskuteční 3. Mistrovství Čr ve street workout v kategorii freestyle muži/ženy.

 • Vítěz každé kategorie má zajištěn start na Mistrovství světa v Moskvě dne 29.7.2017 kde mu bude uhrazeno ubytování a strava.

Zároveň oba vítězové získají zpáteční letenku. Kategorie muži freestyle bude letos rozdělena do kategorií do75kg a nad 75kg, tzn v každé kategorii vítěz získá titul Mistr Čr. O postupujícím na MS rozhodne závěrečný battle 1vs1. Ženy soutěží klasicky v jedné váhové kategorii, ze které vítězka postupuje automaticky na MS.

Pravidla jsou stejná pro obě kategorie a to následovně :

 1. Šampionát se koná 24.6.2017 v pros­torách Jatka 78 – Bubenské nábřeží 306/13,170 00 Praha 7 – Holešovice, haly 7 a 8
 2. Šampionát organizuje a zajištuje Czech Street Workout Association
 3. Zúčastnit se může kterýkoliv sportovec s českým občanstvím.
 4. Každý atlet se akce zúčastňuje na vlastní nebezpečí.
 5. Každý účastník má k dispozici jedno kvalifikační a v případě postupu jedno finálové kolo. O absolutním vítězi v kategorii muži rozhoduje battle 1vs1.

6)Každý soutěžící má právo využít celých 3 minut na předvedení nejlepšího a nejkomplexnějšího výkonu k zaujetí poroty.

 1. Maximální délka kvalifikačního kola je 3 min.
 2. Maximální délka finálového kola je 3 min.
 3. Pořadí účastníků určí los.
 4. Hudbu si volí každý účastník sám v závislosti na technických možnostech organizátora, v případě technické závady na straně účastníka bude hudba přidělena organizátorem.
 5. K výkonu je dovoleno použití rukavic, magnesia a externí váhy.
 6. Je dovoleno využít pomoci jednoho dalšího člověka pro předvedení jednoho prvku v každém kole.
 7. Soutěžícím se nedoporučuje obléct si volné oblečení, zejména volná trička s dlouhým rukávem a volné kalhoty u kterých hrozí, že zabrání porotcům správně posoudit provedení silových a statických prvků.
 8. Je zakázáno používat vulgární, nebo nefair gesta vůči ostatním soutěžícím či porotcům, chování tohoto typu bude zohledněno v hodnocení, případně trestáno diskvalifikací.
 9. Jakékoliv chování hraničící s rasismem bude trestáno vyloučením ze soutěže
 10. Vystoupení bude hodnoceno 3-člennou porotou.
 11. Každý z porotců hodnotí soutěžícího ihned po ukončení každého kola, zároveň má každý z porotců právo soutěžícího slovně zhodnotit po ukončení vystoupení, ale výsledek hodnocení nesmí zveřejnit dříve než po ukončení všech soutěžících v daném kole.
 12. V případě shody určí vítěze souhrnná porada všech porotců.
 13. Všechna hodnocení porotců smí být zveřejněna po ukončení kvalifikačních kol a finálového kola.
 14. Šampionát je konán pod záštitou Světové federace pro street workout a kalistheniku ( WSWCF)

Vstupné na akci je jak pro účastníky, tak pro veřejnost zdarma"

Zdroj a foto: https://goo.gl/47bUaD

Komentáře

Další akce